Zwalczamy bakterie i wirusy w mieszkaniach i pomieszczeniach biurowych

Zwalczamy bakterie i wirusy w mieszkaniach i pomieszczeniach biurowych

Odkażanie pomieszczeń po przebytych chorobach to niezbędny krok w ponownym dostosowaniu ich do użytku codziennego , bez ryzyka zakażenia. Aby doprowadzić mieszkanie lub inny lokal, w którym przebywała osoba zakażona do stanu używalności należy zastosować kompletną dezynfekcję pomieszczeń biurowych lub mieszkań. Nasza firma „Doradztwo Biznesowe Horyzont „oferuje  usługi, zarówno w przypadku mieszkań, biur, jak i innych lokali użytkowych, zarówno na terenie Ostrowa Wielkopolskiego , Nowych Skalmierzyc, Kalisza, Ostrzeszowa, Pleszewa, Krotoszyna czy też innego miasta znajdującego się na terenie aglomeracji wielkopolskiej. DEZYNFEKCJA

Informacja ZUS dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo, Przedsiębiorcy mogą skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o trzy miesiące terminu płatności składek oraz zawieszenie spłaty należności objętych zawartymi wcześniej umowami. Uproszczony wniosek m.in. o odroczenie terminu płatności może być złożony poprzez PUE ZUS, wysłany pocztą lub wrzucony do specjalnych pojemników w placówkach Zakładu. Przedsiębiorca, który skorzysta z odroczenia terminu płatności składek lub układów ratalnych może liczyć na wstrzymanie postępowania egzekucyjnego oraz stosowania sankcji. Zgodnie z przepisami odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Tarcza antykryzysowa przyniesie nowe możliwości dla przedsiębiorców. Głównym celem nowych rozwiązań prawnych jest ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach. […]