Proces rekrutacji pracowników na podstawie zgłoszenia pracodawcy.

 • Zdiagnozowanie potrzeb kadrowych Klienta na podstawie przeprowadzonego z nim wywiadu telefonicznego, rozmowy lub kwestionariusza znajdującego się na naszej stronie w tym m.in.:
  • Kwalifikacje i umiejętności Kandydata
  • Posiadane uprawnienia przez Kandydata
  • Kompetencje interpersonalne Kandydata
  • Predyspozycje zawodowe Kandydata
  • Poziom znajomości języka polskiego
 • Wpłata przez Pracodawcę kaucji zwrotnej, wówczas następuje proces poszukiwania Kandydata do pracy. Kaucja zwracana jest w momencie rozwiązania umowy współpracy.
 • Stworzenie profilu Kandydata na podstawie zebranych informacji od Pracodawcy
 • Weryfikacja bazy Kandydatów i ich selekcja oraz wybór potencjalnych Kandydatów odpowiadających zamówieniu Klienta. Baza Kandydatów powstaje w naszej Agencji na podstawie:
  • Przesłanych przez Kandydatów aplikacji
  • Ogłoszeń na portalach pracy www.ok.ru, www.vk.com, www.work.ua, www.robota.ua, www.praca.pl, www.infopraca.pl, www.monsterpolska.pl, www.jobs.pl, www.pracuj.pl, www.gazeta.praca.pl oraz Facebooku
  • Zgłoszeń Kandydatów u naszych Konsultantów na Ukrainie
 • Rozmowa telefoniczna/Skype z Kandydatami przeprowadzana przez naszych Konsultantów
 • Przedstawienie propozycji Kandydatów Pracodawcy
 • Zatrudnienie Kandydata (Pracodawca)
  • Przeprowadzenie badań lekarskich
  • Szkolenie BHP
  • Zebranie niezbędnej dokumentacji kadrowej

Więcej o rekrutacji Kandydatów i procesie zatrudniania cudzoziemców znajdą Państwo w zakładce Dla Kandydata – Rekrutacja