Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę obywatele Ukrainy nie muszą posiadać zezwolenia na pracę wydanego przez Wojewodę by pracować w Polsce.

W rozporządzeniu określono iż obywatele Ukrainy mogą wykonywać pracę na terenie RP na podstawie Oświadczenia zarejestrowanego przez Pracodawcę w PUP tzw. tryb uproszczony.

Zasady rejestracji oświadczenia w:

UWAGA! Rejestracja oświadczeń w PUP jest bezpłatna. Na podstawie oświadczenia wydawane są wizy o symbolu „05”.

Zarejestrowane oświadczenie jest podstawą do ubiegania się przez cudzoziemca o wizę we właściwym polskim Konsulacie.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 1507).

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj