REKRUTACJA KANDYDATÓW

  • Zarejestrowanie przez Kandydata CV – Aplikuj Online.
    Poinformowanie Kandydata o otrzymaniu dokumentów
  • Analiza oraz selekcja nadesłanych aplikacji Kandydatów – sortowanie wg zapotrzebowani zgłoszonego przez Pracodawców.
  • Wywiad telefoniczny lub przez Skype z Kandydatem. Wywiad ma na celu weryfikację informacji zawartych w dokumentach kandydata oraz uzupełnienie niezbędnych informacji. Na tym etapie odbywa się kolejna selekcja wg kwalifikacji zawodowych i predyspozycji do danej pracy Kandydata. Wywiad przeprowadzają nasi konsultanci z Ukrainy. Podczas rozmowy weryfikowana jest również znajomość języka polskiego.
  • Sporządzenie raportu na temat kandydata i porównanie z wymaganiami zgłoszonymi przez Pracodawcę (kwalifikacje, umiejętności, posiadane uprawnienia).
  • Podjęcie przez Pracodawcę decyzji o zatrudnieniu Kandydata.

Nasi Konsultanci są w stałym kontakcie z Kandydatami i Pracodawcą