PRACODAWCO, jeśli masz trudności z legalnym zatrudnieniem  przyszłych  pracowników, przyjdź a nasza wykwalifikowana kadra:

  • skompletuje  niezbędne dokumenty na pracę  lub  pobyt
  • sprawdzi poprawność wypełnionych dokumentów
  • dopilnuje wszystkich formalności
  • doradzi w oparciu o przepisy wydane na podstawie art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.)

Od początku 2018 roku dla pracodawcy grzywna za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca wynosi od 1 tys. zł do 30 tys. zł. Nielegalnie zatrudniony pracownik może z kolei otrzymać grzywnę nie mniejszą niż 1 tys. zł. Powierz realizację tego obowiązku naszej kadrze, która działa w oparciu o aktualne przepisy Kodeksu Pracy i ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców.

Doradztwo Biznesowe Horyzont Sp. z o. o. posiada CERTYFIKAT nr 16015 o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia uprawniający  do świadczenia usług:

  • pośrednictwa pracy
  • doradztwa personalnego
  • poradnictwa zawodowego