Wypełnianie wniosków o dofinansowanie z ZUS

Wypełnianie wniosków do Funduszy Pożyczkowych w Polsce

Nasz specjalność to pozyskiwanie kapitału unijnego na cele płynnościowe, rozwojowe, obrotowe, a także dla podmiotów ekonomii społecznej.

Nasza oferta dedykowana jest dla przedsiębiorców zamierzających realizować plany biznesowe przy udziale zewnętrznego kapitału. Posiadając wieloletnie doświadczenie w zakresie operowania pożyczkami unijnymi bierzemy, a także oferując kompleksowe wsparcie w zakresie udzielania pożyczek unijnych mamy udział w wielu sukcesach naszych klientów na arenie krajowej i międzynarodowej.

Pożyczka Płynnościowa

Dla firm, których problemy powstały w trakcie pandemii (np. spadek obrotów, zatory płatnicze, zamknięcie branży). Najczęstsze elementy jakie są finansowane z pożyczki płynnościowej (pomocowej) to m.in zaległe raty kredytów, wynagrodzenia dla pracowników, regulacja zobowiązań wobec dostawców. Ogólnie jest to wsparcie w ramach przeciwdziałaniu COVID-19.

Pożyczka Rozwojowa

W przypadku pożyczek inwestycyjnych można sfinansować wydatki szeroko związane z rozwojem firmy. M.in. Wydatki na środki trwała, wydatki na roboty budowlane, wydatki na nowe urządzenia i maszyny, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych w tym także zakup niezbędnych licencji, patentów itp., zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Pożyczka Obrotowa

Pożyczka obrotowa jest produktem, z którym można sfinansować bardzo podobny zakres rzeczy jak przy pożyczce pomocowej, jednakże sytuacje przedsiębiorstwa powinna być dobra. Finansowanie można przeznaczyć m.in. zakup surowców i towarów handlowych; koszty stałe i bieżące firmy, m.in.: ubezpieczenia mienia firmy, koszty reklamy i promocji, koszty wynajmu, bieżącej obsługi prawnej, księgowej, koszty wynagrodzeń.

Pożyczka Dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) udzielana przez Stowarzyszenie OCWP ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez PES w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w całym kraju.

Podkarpackie:
Pożyczka Rozwojowa

Pożyczka Rozwojowa z oprocentowaniem od 1,42 do 2 mln

Pożyczka - Rozwój turystyki

z oprocentowaniem 2 % do 1 mln

Warmińsko Mazurskie:
Pożyczka Rozwojowa

Pożyczka Rozwojowa z oprocentowaniem od 1,42 do 2,84% do 1 mln

Pożyczka - Rozwój turystyki

Rozwój turystyki z oprocentowaniem 2 % do 1 mln

Lubelskie:
Pożyczka Rozwojowa

Pożyczka Rozwojowa z oprocentowaniem 2% do 1 mln

Pożyczka - Rozwój turystyki

Rozwój turystyki z oprocentowaniem 2 % do 1 mln

Podlaskie:
Pożyczka Rozwojowa

Pożyczka Rozwojowa z oprocentowaniem 1% do 1 mln

Pożyczka - Rozwój turystyki

Rozwój turystyki z oprocentowaniem 2 % do 1 mln

Łódzkie:
Pożyczka Rozwojowa

Rozwojowa na start up z oprocentowaniem 2,3% do 70 tyś

Pożyczka - Rozwój turystyki

Nieruchomościowa do 1 mln oprocentowanie jeszcze nieznane

Wielkopolskie:
Pożyczka Rozwojowa

Pożyczka Ekoenergetyczna z oprocentowaniem 5,68% ( z pomocą de minimis) lub 2,84% (z pomocą de minimis w przypadku preferencji) lub od 6,28% (w przypadku braku możliwości udzielenia pomocy de minimis).

Pożyczka Obrotowa

Pożyczka Obrotowa z oprocentowaniem od 6,28% do 10,18% do 400 tyś

Poszczególne etapy w drodze do uzyskania finansowania

Konstakt z naszym doradcą i omówienie potrzeb

wstępna weryfikacja zdolności klienta do uzyskania wsparcia

ustalenie warunków pożyczki i podpisanie umowy

przygotowanie wniosku do umowy pożyczki

podpisanie umowy z instytucją finansującą pożyczkę

przekazanie środków pożyczki na konto klienta

Aby otrzymać pożyczkę unijną pożyczkobiorca musi spełnić konkretne warunki

Niezbędnymi warunkami są m.in. to, iż pożyczkobiorca jest podmiotem gospodarczym, a także zgromadzi kompletną dokumentację wymaganą do otrzymania pożyczki.

PODMIOT GOSPODARCZY
DOKUMENTACJA

Jesteśmy tu dla Ciebie, dlatego skorzystaj z wiedzy profesjonalistów

Usługa pisania biznesplanów
i wniosków pożyczkowych

Doradztwo Biznesowe Horyzont Sp. z o. o.  zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie  przygotowania i złożenia stosownej dokumentacji.

Dane kontaktowe

Doradztwo Biznesowe Horyzont Sp. z o. o.

ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP: 622-280-25-59, KRS: 0000666552

Zadzwoń

+48 62 736 11 60 wew. 20
+48 733 002 552