Wypełnianie wniosków o dofinansowanie z ZUS

 

Zapraszamy Państwa na szkolenie „Zasiłki chorobowe i inne świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa” do Doradztwa Biznesowego Horyzont.

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie rozliczania różnego rodzaju zasiłków pracowniczych. Pozwoli usystematyzować wiedzę uczestników na temat zasiłków i innych świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa.

Efekty szkolenia: Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą potrafili prawidłowo ustalać wymiar zasiłków,  nabędą wiedzę na temat zasiłku macierzyńskiego oraz opiekuńczego. Uczestnicy będą mogli poprzeć wiedzę teoretyczną praktycznymi ćwiczeniami.

Szkolenia kierowane do: pracowników działów kadrowo-płacowych, działów księgowości, biur rachunkowych, osób odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków ZUS.

Adresaci: Pracownicy działów płacowych, księgowych, biur rachunkowych.

Program:

 1. Obowiązki pracodawcy w związku z niezdolnością do pracy pracownika
 2. Wyczekiwanie na prawo do świadczeń
 3. Rodzaje i wysokość przysługujących świadczeń:
 4. Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy
 5. Świadczenie rehabilitacyjne
 6. Zasiłek opiekuńczy
 7. Zasiłek macierzyński
 8. Ustalanie podstawy zasiłku:
 9. Zatrudnienie w trakcie miesiąca
 10. Choroba w pierwszym miesiącu zatrudnienia
 11. Choroba w drugim miesiącu zatrudnienia
 12. Składniki wynagrodzenia za okres dłuższy niż miesiąc
 13. Składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu
 14. Umowy cywilnoprawne
 15. Zmiana wymiaru czasu pracy
 16. Przerwy w okresach pobierania zasiłków
 17. Świadczenia w raportach ZUS.
 18. Korekty zasiłków.

Data: 22 – 23 czerwca 2024r. od godz. 9

12 h lekcyjnych – 2 dni po 6 h

Cena: 559 zł

Jak się zgłosić?

Napisz do nas na e-maila: biuro@doradztwohoryzont.pl

Zadzwoń! 733 002 552

Zapraszamy!