Witamy na stronie Doradztwa Biznesowego Horyzont i zapraszamy do zapoznania się z charakterem naszej działalności.

Od 2017 r. dbamy o wysoki standard obsługi klienta i jakość oferowanych usług. W sposób kompleksowy współpracujemy z Partnerami biznesowymi i realizujemy potrzeby i oczekiwania.

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem swoją wiedzą, dlatego wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom klientów.  Oferujemy usługi  w zakresie:

Nasza Agencja Pracy działa w oparciu o Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Oferta agencyjna skierowana jest zarówno do firm które chciałby zatrudnić cudzoziemców jak i do potencjalnych pracowników.

Działalność Doradztwa Biznesowego Horyzont Sp. z o. o. jest licencjonowana, posiadamy wpis do Krajowego Rejestru Agencji zatrudnienia KRAZ z dnia 22 marca 2017 roku.

Potwierdzeniem naszej rzetelności jest Certyfikat KRAZ wydany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, który otrzymaliśmy w 8 listopada 2018 r. nr 16015

Dziękujemy za zaufanie!

Wspieramy firmy w realizacji ich planów biznesowych dzięki czemu pomagamy w ich rozwoju na rynku krajowym i międzynarodowym.

Nasz specjalność to pozyskiwanie kapitału unijnego na cele płynnościowe, rozwojowe, obrotowe, a także dla podmiotów ekonomii społecznej.

Nasza oferta dedykowana jest dla przedsiębiorców zamierzających realizować plany biznesowe przy udziale zewnętrznego kapitału. Posiadając wieloletnie doświadczenie w zakresie operowania pożyczkami unijnymi bierzemy, a także oferując kompleksowe wsparcie w zakresie udzielania pożyczek unijnych mamy udział w wielu sukcesach naszych klientów na arenie krajowej i międzynarodowej.

Pożyczka Płynnościowa

Dla firm, których problemy powstały w trakcie pandemii (np. spadek obrotów, zatory płatnicze, zamknięcie branży). Najczęstsze elementy jakie są finansowane z pożyczki płynnościowej (pomocowej) to m.in zaległe raty kredytów, wynagrodzenia dla pracowników, regulacja zobowiązań wobec dostawców. Ogólnie jest to wsparcie w ramach przeciwdziałaniu COVID-19.

Pożyczka Rozwojowa

W przypadku pożyczek inwestycyjnych można sfinansować wydatki szeroko związane z rozwojem firmy. M.in. Wydatki na środki trwała, wydatki na roboty budowlane, wydatki na nowe urządzenia i maszyny, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych w tym także zakup niezbędnych licencji, patentów itp., zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Pożyczka Obrotowa

Pożyczka obrotowa jest produktem, z którym można sfinansować bardzo podobny zakres rzeczy jak przy pożyczce pomocowej, jednakże sytuacje przedsiębiorstwa powinna być dobra. Finansowanie można przeznaczyć m.in. zakup surowców i towarów handlowych; koszty stałe i bieżące firmy, m.in.: ubezpieczenia mienia firmy, koszty reklamy i promocji, koszty wynajmu, bieżącej obsługi prawnej, księgowej, koszty wynagrodzeń.

Pożyczka Dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) udzielana przez Stowarzyszenie OCWP ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez PES w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w całym kraju.