Wypełnianie wniosków o dofinansowanie z ZUS

Nasz specjalność to pozyskiwanie dofinansowań na działania służące poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

Co jest przedmiotem dofinansowań?


- bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;

- urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;

- oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
- ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;

- urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;

- sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości,

- w zagłębieniach i innych strefach pracy;

- sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;

- sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
- środki ochrony indywidualnej.

Co jest celem dofinansowania z ZUSu?


Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą:

- poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
- zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
- zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.


Do kiedy nabór?

Termin składania wniosków o dofinansowanie:
26 lutego 2024r. – 27 marca 2024r.

Napisz lub zadzwoń!

Tel; 62 736 11 60, 733 002 552
e-mail: biuro@doradztwohoryzont.pl

Nasza oferta dedykowana jest dla przedsiębiorców zamierzających realizować plany biznesowe przy udziale zewnętrznego kapitału. Oferujemy kompleksowe wsparcie na dofinansowane działania służące poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Poszczególne etapy w drodze do uzyskania dofinansowania

Konstakt z naszym doradcą i omówienie potrzeb

wstępna weryfikacja zdolności klienta do uzyskania wsparcia

ustalenie warunków dofinansowania i podpisanie umowy

przygotowanie wniosku do umowy

umówienie się na spotkanie w celu przekazania wniosku

rozliczenie za usługę wypełnienia wniosku o dofinansowanie