Doradztwo Biznesowe Horyzont zaprasza wszystkich zainteresowanych na kurs „Język polski” dla obcokrajowców.

Kurs składa się z 15 godzin zegarowych.

Podstawowe informacje:

 • Start w 4 listopada 2022r.
 • 15 godzin
 • 2 razy w tygodniu: poniedziałek, piątek
 • od godziny 17.00 lub 18:00
 • 60 min czas trwania lekcji
 • Ilość osób w grupie: 15 osób

 

Program szkolenia:

 • usprawnianie mowy (ćwiczenia z zakresu emisji głosu),
 • ćwiczenia w mówieniu (poprawne wypowiadanie wyrazów i budowanie zdań, opowiadanie historyjek sytuacyjnych),
 • utrwalenie znajomości liter alfabetu, ich poprawne pisanie,
 • budowa zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących,
 • ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowo-wzrokowej wyrazów,
 • ćwiczenia w czytaniu różnych tekstów, doskonalenie techniki czytania (poprawność, rozumienie)
 • rozpoznawanie części mowy, rodzajów oraz liczb,
 • utrwalanie zasad ortograficznych,
 • ćwiczenia w poprawnym przepisywaniu tekstów, w pisaniu z pamięci zdań oraz pisania wyrazów i krótkich zdań ze słuchu,
 • układanie i zapisywanie zdań,
 • korzystanie z gier dydaktycznych

 

Metody i formy pracy:

 • metody oparte na słowie: praca z książką, wyjaśnienie, opis, opowiadanie, rozmowa
 • oparte na obserwacji, np. pokaz
 • oparte na praktycznej działalności
 • aktywizujące: np. gry dydaktyczne.

 

Miejsce szkolenia:
Stowarzyszenie OCWP
ul. Szkolna 24
63-400 Ostrów Wielkopolski

Kontakt:
Telefon komórkowy: 793 870 892;
e-mail: zhannapetric@gmail.com;

Cena 200 zł/osobę

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Aby wziąć udział w kursie, wyślij swoje zgłoszenie na adres mailowy: zhannapetric@gmail.com;