Doradztwo Biznesowe Horyzont zaprasza wszystkich zainteresowanych na podstawowy
Kurs języka polskiego dla obcokrajowców
Kurs składa się z 15 godzin

Podstawowe informacje:

 • Start w kwietniu
 • 15 godzin
 • 2 razy w tygodniu: środa, piątek
 • od godziny 14.00
 • 60 min czas trwania lekcji
 • Ilość osób w grupie: 15 osób

Program szkolenia:

 • Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego-nauka czytania i pisania po polskiego
 • Ogólne zasad wymowy
 • Osłuchiwanie się z językiem polskim
 • Tłumaczenie krótkich tekstów
 • Scenki sytuacyjne (w sklepie, w domu, na dworcu, u lekarza, w urzędzie….itp.)
Miejsce szkolenia:
Stowarzyszenie OCWP
ul. Szkolna 24
63-400 Ostrów Wielkopolski
Kurs języka polskiego poprowadzi Zhanna Petrashevich – nauczyciel, wykładowca, lektor, koordynator do spraw cudzoziemców, wolontariusz.
Kontakt:
Telefon komórkowy: 793 870 892;
Cena 150 zł / osobę
Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Aby wziąć udział w kursie, wyślij swoje zgłoszenie na adres mailowy: zhannapetric@gmail.com;
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Doradztwo Biznesowe Horyzont приглашает всех заинтересованных лиц на
«Начальный курс польского языка для иностранцев»
Курс содержит 15 занятий.

Основная информация:

 • Начало – апрель
 • Занятия проводятся 2 раза в неделю: среда, пятница
 • с 14.00 – 15.00
 • Продолжительность одного занятия – 60 минут
 • Максимальное количество учащихся в группе – 15 человек

Программа обучения включает:

 • Основы польской грамматики
 • Чтение и письмо на польском языке
 • Общие правила произношения
 • Аудирование и перевод коротких текстов
 • Ролевые ситуации (в магазине, дома, на вокзале, у врача, в офисе….и т. д.)

Курс проводит Петрашевич Жанна Николаевна – учитель, преподаватель, лектор, координатор по делам иностранцев, волонтер.

Контактный телефон: 793 870 892

Цена курса – 150 зл / чел

Чтобы пройти курс, отправьте свою заявку с контактными данными на адрес электронной почты: zhannapetric@gmail.com

Каждый участник получит свидетельство об окончании курса.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Doradztwo Biznesowe Horyzont запрошує всіх зацікавлених осіб на
«Початковий курс польської мови для іноземців»
Курс містить 15 занять.

Основна інформація:

 • Початок-Квітень
 • Заняття проводяться 2 рази на тиждень: середа, п’ятниця
 • з 14.00-15.00
 • Тривалість одного заняття-60 хвилин
 • Максимальна кількість учнів у групі-15 осіб

Програма навчання включає:

 • Основи польської граматики
 • Читання та письмо польською мовою
 • Загальні правила вимови
 • Аудіювання та переклад коротких текстів
 • Рольові ситуації (в магазині, вдома, на вокзалі, у лікаря, в офісі….і т. д.)

Курс проводить Петрашевич Жанна Миколаївна-вчитель, викладач, лектор, координатор у справах іноземців, волонтер.

Контактний телефон: 793 870 892
t.pl
Ціна курсу-150 зл / чол

Щоб пройти курс, надішліть свою заявку з контактними даними на адресу електронної пошти: zhannapetric@gmail.com

Кожен учасник отримає свідоцтво про закінчення курсу.