Wypełnianie wniosków o dofinansowanie z ZUS

 

Chcesz zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu kadr i płac? Zapraszamy Cię na kurs kadry-płace online.

Zdobądź stosowne kompetencje i kwalifikacje zawodowe, potwierdzone certyfikatem do wykonywania zawodu  Specjalisty ds. Kadr i Płac.

 

W programie⬇

✅ Ogólna charakterystyka prawa pracy,

✅ Rodzaje umów o pracę, rozwiązywanie umów pracę

✅ Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akta osobowe, dodatkowa dokumentacja pracownicza)

✅ Urlopy: wypoczynkowy, okolicznościowy, opieka nad dzieckiem, macierzyński, rodzicielski, wychowawczy

✅ Czas pracy

✅ Zasady naliczania wynagrodzeń za pracę

✅ Zasady naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenia za urlop okolicznościowy

✅ Zasady naliczania wynagrodzenia / zasiłku chorobowego

✅ Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

✅ Zasady naliczania składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

✅ Zasady naliczania składek PPK

✅ Rozliczanie umów cywilno-prawnych

✅ Deklaracje ZUS i PIT

✅ Omówienie najnowszych zmian w przepisach

 

Po przystąpieniu do egzaminu końcowego uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o nabyciu kompetencji oraz certyfikat o nadaniu kwalifikacji ( w zależności od ilości otrzymanych punktów).

 

Kurs odbędzie się online:

13.11.2023r. Poniedziałek – godzina: 18-20:15

14.11.2023r. Wtorek godzina: 18-20:15

20.11.2023r. Poniedziałek godzina: 18-20:15

21.11.2023r. Wtorek godzina: 18-20:15

27.11.2023r. Poniedziałek godzina: 18-20:15

28.11.2023r. Wtorek godzina: 18-20:15

4.12.2023r. Poniedziałek 18-20:15

5.12.2023r. Wtorek 18-20:15

11.12.2023r. Poniedziałek 18-20:15

12.12.2023r. Wtorek 18-20:15

18.12.2023r. poniedziałek 18-20:15

19.12.2023r. Wtorek 18-20:15

 

*1h lekcyjna trwa 45 min. 36h godzin lekcyjnych

Cena: 1500 zł brutto/os. Miejsce szkolenia: Online Platforma Clickmeeting

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe przygotowane przez organizatora szkolenia na skrzynkę emailową.

Zapisy:

Doradztwo Biznesowe Horyzont

ul. Szkolna 24; 63-400 Ostrów Wielkopolski pok. 6

tel: 733 002 552

e-mail: biuro@doradztwohoryzont.pl