Wypełnianie wniosków o dofinansowanie z ZUS

📚📈 Witajcie przyszli Specjaliści ds. Księgowości! 🌟

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak stać się prawdziwym ekspertem w dziedzinie księgowości? Nasze szkolenie to klucz do otwarcia drzwi do fascynującego świata finansów i rachunkowości! 🚪💼 🤓✨ Teraz macie szansę stać się prawdziwymi ekspertami w dziedzinie finansów!

📚 Agenda szkolenia:

1. Akty prawne dotyczące rachunkowości.
2. Podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.
3. Podstawowe okresy/terminy w rachunkowości.
4. Sprawozdanie finansowe – części składowe.
5. Klasyfikacja i podział aktywów.
6. Klasyfikacja i podział pasywów.
7. Konto księgowe, metody zapisu, sposób funkcjonowania, podział kont.
8. Typy operacji gospodarczych.
9. Dowody księgowe.
10. Storno księgowe.
11. Księgowania operacji bilansowych.
12. Konta pozabilansowe.
13. Pojęcie kosztów i przychodów.
14. Klasyfikacja i sposób ujmowania kosztów oraz przychodów.
15. Układ rodzajowy i kalkulacyjny kosztów.
16. Ewidencja środków pieniężnych – księgowanie typowych operacji.
17. Przykładowe zapisy w księgach rachunkowych:

 • Rozrachunki z kontrahentami,
 • Ewidencja faktur kosztowych stanowiących koszt w momencie zakupu,
 • Koszty zużycia materiałów i energii,
 • Koszty usług obcych,
 • Zakup towarów i materiałów,
 • Księgowanie operacji dotyczących sprzedaży.

18. Środki trwałe:

 • Definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Przyjęcie środka trwałego, ustalenie wartości początkowej,
 • Amortyzacja środków trwałych,
 • Ulepszenie środka trwałego,
 • Likwidacja środka trwałego,
 • Sprzedaż środka trwałego,
 • Leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 19. Ewidencja księgowa wynagrodzeń.

20. Rozliczenia międzyokresowe.
21. Księgowanie pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych.
22. Księgowanie kosztów i przychodów finansowych.
23. Różnice kursowe.
24. Podatek VAT – najważniejsze zasady związane z rozliczaniem podatku VAT naliczonego i należnego.
25. Podatek dochodowy od osób prawnych – podstawowe informacje.

Czego się dowiesz?

📜 1. Akty Prawne dotyczące Rachunkowości: Rozpoczniemy podróż od fundamentów – zgłębimy tajniki przepisów prawnych regulujących dziedzinę rachunkowości w Polsce.

📚 2. Podstawowe Zasady Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych: Nauka rozpocznie się od kluczowych zasad, które są nieodłączne dla precyzyjnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

🗓 3. Podstawowe Okresy/Terminy w Rachunkowości: Poznamy ważne terminy i okresy, które są kluczowe dla skutecznego zarządzania rachunkowością.

📊 4. Sprawozdanie Finansowe – Części Składowe: Dokładnie przeanalizujemy składniki sprawozdań finansowych, abyście potrafili je czytać jak otwartą księgę!

💹 5. Klasyfikacja i Podział Aktywów oraz 6. Klasyfikacja i Podział Pasywów: Rozwiniemy tematy klasyfikacji aktywów i pasywów, abyście stali się prawdziwymi specjalistami w tej dziedzinie.

📚 7. Konto Księgowe, Metody Zapisu, Sposób Funkcjonowania, Podział Kont: Opanujemy tajemnice kont księgowych, metod zapisu oraz ich różnorodności.

🔄 8. Typy Operacji Gospodarczych: Poznamy różnorodność operacji gospodarczych, abyście byli gotowi na każdą sytuację.

📑 9. Dowody Księgowe i 10. Storno Księgowe: Zrozumiecie, jakie dowody są niezbędne do prawidłowego księgowania, a także jak stosować storno.

📈 11. Księgowanie Operacji Bilansowych: Przećwiczymy księgowanie operacji bilansowych, byście czuli się pewnie przy każdej transakcji.

📊 12. Konta Pozabilansowe: Rozwiniemy temat kont pozabilansowych, abyście byli w pełni obeznani z różnorodnością rachunkowości.

📊 13. Pojęcie Kosztów i Przychodów: Poznamy znaczenie kosztów i przychodów, kluczowych dla prawidłowej oceny sytuacji finansowej.

📈 14. Klasyfikacja i Sposób Ujmowania Kosztów oraz Przychodów: Prześledzimy klasyfikację i sposób ujmowania kosztów i przychodów, byście mogli trafnie ocenić kondycję firmy.

📊 15. Układ Rodzajowy i Kalkulacyjny Kosztów: Dokładnie przyjrzymy się układowi rodzajowemu i kalkulacyjnemu kosztów, byście byli gotowi na różnorodność sytuacji.

🏦 16. Ewidencja Środków Pieniężnych – Księgowanie Typowych Operacji: Przećwiczymy księgowanie operacji związanych z ewidencją środków pieniężnych.

📚 17. Przykładowe Zapisy w Księgach Rachunkowych: Dokładnie prześwietlimy różne rodzaje zapisów księgowych, zaczynając od rozrachunków z kontrahentami, przez ewidencję faktur, aż po księgowanie operacji sprzedaży.

🏢 18. Środki Trwałe: Zrozumiecie definicję środków trwałych, naukę o wartościach niematerialnych i prawnych, a także procesy z nimi związane.

📅 19. Ewidencja Księgowa Wynagrodzeń: Poznamy szczegóły związane z ewidencją księgową wynagrodzeń.

🔄 20. Rozliczenia Międzyokresowe: Przeanalizujemy skomplikowane rozliczenia międzyokresowe, byście mieli pełny obraz finansowy.

📑 21. Księgowanie Pozostałych Kosztów i Przychodów Operacyjnych: Dokładnie prześledzimy, jak księgować pozostałe koszty i przychody operacyjne.

💰 22. Księgowanie Kosztów i Przychodów Finansowych: Zajmiemy się księgowaniem kosztów i przychodów finansowych, byście byli w pełni zaznajomieni z tym obszarem.

💹 23. Różnice Kursowe: Poznamy tajniki rozliczania różnic kursowych, abyście uniknęli pułapek związanych z kursami walut.

📊 24. Podatek VAT – Najważniejsze Zasady: Dokładnie omówimy zasady związane z rozliczaniem podatku VAT naliczonego i należnego.

📈 25. Podatek Dochodowy od Osób Prawnych: Przekażemy Wam podstawowe informacje dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.

Razem zdobędziemy kompleksową wiedzę z rachunkowości, a po zakończeniu szkolenia każdy z Was otrzyma zasłużony Certyfikat Specjalisty ds. Księgowości! 🏆

📅  Terminy i miejsce szkolenia :

 • Stacjonarnie
  1) 2 marca 2024r. (sobota)  godz: 9:00 – 14:10
  2) 3 marca 2024r. (niedziela)  godz: 9:00 – 14:10
  3) 16 marca 2024r. (sobota)  godz: 9:00 – 14:10
  4) 17 marca 2024r. (niedziela)  godz: 9:00 – 14:10
  5) 23 marca 2024r. (sobota)  godz: 9:00 – 14:10
  6) 24 marca 2024r. (niedziela)  godz: 9:00 – 14:10

  Miejsce szkolenia:
  Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
  ul. Szkolna 24
  63-400 Ostrów Wielkopolski


 • online
  4 marca 2024r. online (poniedziałek) godz: 18 – 21:15
  5 marca 2024r. online (wtorek) godz: 18 – 21:15
  11 marca 2024r. online (poniedziałek) godz: 18 – 21:15
  12 marca 2024r. online (wtorek) godz: 18 – 21:15
  18 marca 2024r. online (poniedziałek) godz: 18 – 21:15
  19 marca 2024r. online (wtorek) godz: 18 – 21:15
  25 marca 2024r. online (poniedziałek) godz: 18 – 21:15
  26 marca 2024r. online (wtorek) godz: 18 – 21:15
  27 marca 2024r. online (środa) godz: 18 – 20:15
  8 kwietnia 2024 online (poniedziałek) egzamin


  Miejsce szkolenia:
  Platforma clicmeeting

  Ilość godzin: 36 godzin lekcyjnych
  *1h lekcyjna 45 minut

  Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe przygotowane przez organizatora szkolenia na skrzynkę elektroniczną.

  Po przystąpieniu do egzaminu końcowego uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o nabyciu kompetencji oraz certyfikat o nadaniu kwalifikacji ( w zależności od ilości otrzymanych punktów).

 
Róża Nowak
Obszar specjalizacji: Kadry i płace, Księgowość, Finanse, Rachunkowość, Podatek dochodowy, VAT
Doświadczenie zawodowe: Praktyk, trener, wykładowca. Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w w/w obszarach specjalizacji, zdobywane na specjalistycznych i trenerskich stanowiskach.
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: Wieloletnia współpraca z firmami szkoleniowymi – prowadzenie szkoleń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku VAT, rachunkowości, kadr i płac oraz obsługi systemów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych.
Wykształcenie: Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, mgr ekonomii – specjalność „Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw”;
Konsultant ds kadrowo-płacowych; Specjalista ds. Ekonomiczno-Technicznych; Specjalista ds.kadr i wynagrodzeń; Księgowa- Certyfikat księgowy MF uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Nr 43541/2010.
 
Cena za szkolenie: 1 800 zł netto
 

🔥 Nie przegap tej unikalnej okazji! 🔥

📧 Jak się zapisać?
📆 Rejestracja otwarta do 29 lutego 2024!

Uzupełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy z dopiskiem – Podstawy księgowości

 

Nie przegapcie tej unikalnej szansy na rozwój zawodowy!
Do zobaczenia na szkoleniu! 🔓 🌟💼

 

Doradztwo Biznesowe Horyzont Sp. z o. o.

ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP: 622-280-25-59, KRS: 0000666552

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał Spółki: 45 000 zł
Nr wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 16015

Zadzwoń

+48 62 736 11 60
+48 733 002 552

Napisz wiadomość

biuro@doradztwohoryzont.pl

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Damian Zębski
Tel.: 62 736 11 60
E-mail: iod@doradztwohoryzont.pl