Kurs kadrowo-płacowy

Zapraszamy Państwa na organizowany w maju kurs komercyjny pt. KURS KADROWO-PŁACOWY

Nasz ekspert księgowy pani Róża Nowak z ponad 20 letnim doświadczeniem w księgowości zapozna Państwa z obowiązującymi przepisami dotyczącymi kadr i płac.
Informacje dodatkowe:
 • 40 godzin lekcyjnych
 • 8 godzin lekcyjnych dziennie
 • 5 dni (2 x piątek i 3 x sobota)
 • od godziny 9:00
 • koszt 1600,00 zł netto
Sprawdź nasz program!
 • Ogólna charakterystyka prawa pracy
 • Rodzaje umów o pracę, rozwiązywanie umów pracę
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akta osobowe, dodatkowa dokumentacja pracownicza)
 • Urlopy:  wypoczynkowy, okolicznościowy, opieka nad dzieckiem, macierzyński, rodzicielski, wychowawczy
 • Czas pracy
 • Zasady naliczania wynagrodzeń za pracę
 • Zasady naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenia za urlop okolicznościowy
 • Zasady naliczania wynagrodzenia / zasiłku chorobowego
 • Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
 • Zasady naliczania składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zasady naliczania składek PPK
 • Rozliczanie umów cywilno-prawnych
 • Deklaracje ZUS i PIT
 • Omówienie najnowszych zmian w przepisach
 Każdy uczestnik kursu, otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Osoby chętne zachęcamy do zapisu pod numerem tel. kom. 733 002 552, e-mail: biuro@doradztwohoryzont.pl
Zapraszamy!