Wypełnianie wniosków o dofinansowanie z ZUS

Informacje o usłudze

 1. Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
  • Nabycie kompetencji do pracy w charakterze pracownika działu kadrowo-płacowego
 2. Grupa docelowa
  • Do udziału w kursie zakwalifikowane zostaną osoby pragnące zdobyć nowe umiejętności, podnieść kompetencje zawodowe oraz przygotowanie do pracy w kadrach.
 3. Materiały dydaktyczne
  • notatnik,
  • długopis,
  • teczka z materiałami dydaktycznymi
 4. Informacje dodatkowe
  • Zapisy na szkolenie odbywają się nie tylko za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych .
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane jest na podstawie §18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.186)

Koszt szkolenia: 800,00 zł (brutto)

Szczegółowe informacje o usłudze:

 1. Ogólna charakterystyka prawa pracy,
 2. Rodzaje umów o pracę, rozwiązywanie umów pracę
 3. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akta osobowe, dodatkowa dokumentacja pracownicza)
 4. Urlopy: wypoczynkowy, okolicznościowy, opieka nad dzieckiem, macierzyński, rodzicielski, wychowawczy
 5. Czas pracy
 6. Zasady naliczania wynagrodzeń za pracę
 7. Zasady naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenia za urlop okolicznościowy
 8. Zasady naliczania wynagrodzenia / zasiłku chorobowego
 9. Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
 10. Zasady naliczania składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
 11. Zasady naliczania składek PPK
 12. Rozliczanie umów cywilno-prawnych
 13. Deklaracje ZUS i PIT
 14. Omówienie najnowszych zmian w przepisach

Czas: 5 dni (2 x piątek i 3 x sobota) x 8 godzin lekcyjnych = 40 godzin lekcyjnych

Osoba prowadząca usługę:

Imię i nazwisko Róża Nowak
Obszar specjalizacji Kadry i płace, Księgowość, Finanse, Rachunkowość, Podatek dochodowy, VAT
Doświadczenie zawodowe Praktyk, trener, wykładowca. Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w w/w obszarach specjalizacji, zdobywane na specjalistycznych i trenerskich stanowiskach.
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług Wieloletnia współpraca z firmami szkoleniowymi – prowadzenie szkoleń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku VAT, rachunkowości, kadr i płac oraz obsługi systemów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych.
Wykształcenie Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, mgr ekonomii – specjalność „Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw”;
Konsultant ds kadrowo-płacowych;Specjalista ds. Ekonomiczno-Technicznych; Specjalista ds.kadr i wynagrodzeń;Księgowa- Certyfikat księgowy MF uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Nr 43541/2010.
Lokalizacja:
ul. Szkolna 24; Ostrów Wlkp.
Termin szkolenia:
24.06, 25.06, 1.07, 2.07, 9.07 2022 r.
Koszt: 800 zł