Wypełnianie wniosków o dofinansowanie z ZUS

Zapraszamy Państwa na szkolenie stacjonarne pt. Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce w terminie 9 i 16 lipca od godziny 9:00. Nasz ekspert księgowy Róża Nowak z około 20 letnim stażem zapozna Państwa z rozliczaniem wynagrodzeń.

Weź udział w szkoleniu i zostań ekspertem na stanowisku specjalisty ds. płac!

Na szkoleniu dowiesz się między innymi:

 • jak wyliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, urlop wypoczynkowy, urlop okolicznościowy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop…
 • jakie obowiązują zasady naliczania wynagrodzenia/ zasiłku chorobowego
 • jak ustalić obciążenia składkowe i podatkowe (z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach)
 • jak rozliczyć poprawnie umowy cywilno-prawne
 • inne

Program:

 1. Wynagrodzenie za pracę
  • Obowiązkowe i dobrowolne składniki wynagrodzeń
  • Minimalne wynagrodzenie za pracę
 2. Ustalanie wysokości wynagrodzenia brutto
  • Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
  • Wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
  • Wynagrodzenia za urlop okolicznościowy
  • Zasady naliczania wynagrodzenia / zasiłku chorobowego
 3. Ustalanie wysokości wynagrodzenia netto
  • Zasady naliczania składek ZUS
  • Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzenia
  • Zasady naliczania składek PPK
  • Rozliczanie umów cywilno-prawnych Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzeń

Czas: 16 godzin lekcyjnych
Termin: 9, 16 lipca od godz. 9:00
Trener: Róża Nowak
Koszt: 400 zł netto (+23% VAT)

Każdy uczestnik szkolenia, otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie §18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.186).

Osoba prowadząca usługę:

Imię i nazwisko Róża Nowak
Obszar specjalizacji Kadry i płace, Księgowość, Finanse, Rachunkowość, Podatek dochodowy, VAT
Doświadczenie zawodowe Praktyk, trener, wykładowca. Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w w/w obszarach specjalizacji, zdobywane na specjalistycznych i trenerskich stanowiskach.
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług Wieloletnia współpraca z firmami szkoleniowymi – prowadzenie szkoleń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku VAT, rachunkowości, kadr i płac oraz obsługi systemów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych.
Wykształcenie Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, mgr ekonomii – specjalność „Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw”;
Konsultant ds kadrowo-płacowych;Specjalista ds. Ekonomiczno-Technicznych; Specjalista ds.kadr i wynagrodzeń;Księgowa- Certyfikat księgowy MF uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Nr 43541/2010.
Lokalizacja:
ul. Szkolna 24; Ostrów Wlkp.
Termin szkolenia:
9, 16 lipca 2022 r.
Koszt: 400 zł